Hovoria

 • Tibor Kučera, Zvolen:
  Kamaráti, z metropoly východného Slovenska, kde sídli firma US Steel, zase organizujú v jednu sobotu koncom tohto kalendárneho roka interesnú akciu s nádychom folklóru ozvláštneného vytrvalosťou, trpezlivosťou a prekonávaním svojich síl všetkých účinkujúcich interpretov,  tvorcov invenciou choreografa a režiséra v jednej osobe, kreativitou krojov a krojových súčiastok, bohatosťou materiálu z pertraktovaných regiónov, oblasti a lokalít, s puncom nepoškvrnenej mladosti, obrovskej radosti z pohybu, neutíchajúceho entuziazmu, vrodeného citu pre pôvodný i štylizovaný tanečný prejav, až po takmer profesionálne – elánom nasiaknuté –  výkony protagonistov, ktorí budú síce smerovať vystúpenie očiam a ušiam zvedavých divákov, no tancovať nebudú len v rámci pokusu o prekonanie rekordu z roku 1997, ale najmä pre seba samotných, pre pocit naplnenia svojich tužôb, realizovania sa kultúrnou formou prostredníctvom scénického folklorizmu. Uvedený Tanečný maratón / Maratón tanca sa bude konať dna 3.12. , keď si každoročné pripomíname NARODENIE SVETOZARA STRACINU.
  J e      t o      v ô b e c      n á h o d a      ?
 • Nemenovaní ohovárači z Košíc:
  – Čo že už len na tom bude zaujímavé!
  – To sa im vidí, že si nemajú kde zatancovať?
  – Tiež už nevedia čo by vymysleli len aby boli zaujímaví!
2019-04-16T22:27:35+00:00