20232023-11-06T09:37:59+00:00

Zábavky a hry tanečné II.
premiéra nového programu
14.5.2023
Národne divadlo Košice

FS ŽELEZIAR v Belgicku
7.7.2023-14.7.2023
 festival Worldfestival of Folklore, “Hello!Schoten”

Zájazd finančne podporil Fond pre podporu umenia.

 Závadka na Spiši

22.7.2023

20.8.2023
Arnutovce

TAKA TOTA NAŠA NOUTA
29.8.2023
Hrochoť

Zábavky a hry tanečné II.
16.9.2023
Trenčín, Piano club

Foto: Tomáš Mego

TAKA TOTA NAŠA NOUTA
12.8.2023
Hencovce, slávnosti obce