//Choreografie

Choreografie

Navrhované choreografie

Zoznam programových celkov a choreografií, ktoré boli v širšej nominácii pre uvedenie v Maratóne tanca.

A.     KED NAS SECE TU NAS MACE (Abov)

 • 1. CHOROVODNÉ HRY
 • 2. CIFROŠI
 • 3. TARAJOVÝ
 • 4. KLATOVSKÝ VERBUNK
 • 5. KARIČKA
 • 6. DO ŠAFĽIKA
 • 7. MEDVEC
 • 8. KOŠICKÝ VERBUNK sólo
 • 9. KOŠICKÝ VERBUNK
 • 10. Tanečná hra -,,JAK NAŠ GAZDA,,
 • 11. REZGEĽ

B.     VICHODŇAROM NA DZEKU, DRUHIM PRE POCECHU (Abov, Spiš, Šariš, Zemplín)

 • 12. TROJAKÝ ŠAFĽIK
 • 13. RAKOVECKÝ ČARDÁŠ
 • 14. CIFRY podľa Vasiľa z Poše
 • 15. KARIČKA Z PARCHOVIAN
 • 16. VYKRÚCANÝ AČAPÁŠ podľa Juraja Šaffu
 • 17. ZCHÁDZANÁ AINÉ
 • 18. ROZJARENÉ NEVESTY
 • 19. KARIČKA
 • 20. ŠEKEREČKA, BAŠISTOVSKÁ, MARHAŇSKÁ
 • 21. BRAŇIČKA ŠAŠOM
 • 22. KRUCENA AČARDÁŠ Z KRAČÚNOVIEC
 • 23. PASTIERSKE GRÍFY
 • 24. VINČARE
 • 25. POŽENEME KAČKY chorovod
 • 26. TANCE ZKOŠIARA
 • 27. BRINČKI

C.     SPIŠIACI (Spiš)

 • 28. DO ŠAFĽIKA AČARDÁŠ ZO ŽAKAROVIEC
 • 29. TANCOVANA ASKÁKANÁ Z KAMIENKY
 • 30. DO ŠAFLIKA (Bystrany), KRUTA (Margecany), ZARABJANY (Olcnava)
 • 31. TITILOMBOM
 • 32. ROVAŠ
 • 33. VIERBUNK
 • 34. JEDEN KRÁĽ MAL TRI DCERY
 • 35. PO JUHASKI
 • 36. PO BAČOVSKI A HAJDUK
 • 37. JAKI BAČA, ŠAK TO JUHAS
 • 38. JUHAŠI ŠE NA KOŠARU ZEŠĽI
 • 39. JUHAŠE, JUHAŠE
 • 40. DO ŠAFĽIKA A ČARDÁŠ
 • 41. HORU Z JAKUBIAN
 • 42. CÍFER, ROVNÝ, KRESANÝ ZO ŽDIARU
 • 43. MLÁDENECKÉ A CHLAPSKÉ ZÁBAVKY (hry spod Tatier)
 • 44. SPIŠSKÁ SVADBA
 • 45. ČARDÁŠ, DO ŠAFLIKA (svadobná zábava i.)
 • 46. SNÍMANIE A KUPOVANIE PARTY
 • 47. DRUŽBOVSKÝ TANEC
 • 48. TANEC SVADOBČANOV Z KOJŠOVA A ŽAKAROVIEC
 • 49. HARAKAJKY
 • 50. BRALTOVSKÝ TANEC
 • 51. SVADOBNÁ ZÁBAVA II.
 • 52. ČARDÁŠ
 • 53. VZAĽUBENÍ – svadobný pár v posvadobnom tanci podľa Betky Zachariašovej

D.    RUSNÁCKA MAŇIRA (Spiš, Šariš)

 • CHROMKA, ČARDÁŠ A POLKA zo Šemetkoviec
 • 55. TANCE Z KAMIENKY
 • 56. TANCE Z KAMIENKY
 • 57. TANCE ZO ŠARIŠSKÉHO JASTRABIA
 • 58. DRIBNA Z KYJOVA
 • 59. TANCE ZO ŠEMETKOVIEC
 • 60. ……..???????….. Text oščipici
 • 61. TANCE A TANEČNÉ HRY – Hajduk a Ščipica
 • 62. KYJOVSKÉ PIESNE A KOLESÁ
 • 63. KOLOMYJKA Z ČIRČA

E.     KRAĽOVSTVO TANCA I a II (Abov, Spiš, Šariš, Zemplín)

 • 64. PARCHOVANSKÝ ČARDÁŠ III.
 • 65. RAKOVEC ČARDÁŠ
 • 66. VASIĽOVÉ CIFRY PODĽA VYSTÚPENIA V TURECKU
 • 67. PAROBSKÉ TANCE (Brenkaný a i.)
 • 68. ČARDÁŠE Z PARCHOVIAN
 • 69. ĽAPKANÁ POLKA
 • 70. ŠAFFOV TANEC
 • 71. PRÁČKY
 • 72. POZDIŠOVSKÝ ČARDÁŠ

F.      VICHODŇARSKA ŠOU A VYDUMANÉ TANCE

 • 73. PONOŽKA
 • 74. NA FRAJ
 • 75. PARÁDNICE A FIČÚRI
 • 76. FIŤKOŠI
 • 77. A MŇE ŠE BAČA TAKE KOŇE
 • 78. ZBOJNÍCI ASTRAŠIDLÁ
 • 79. MANUELA
 • 80. JACKSONIADA

G.     ROMALE ČHAVALE

 • 81. OLASKÉ POPEVKY A TANCE
 • 82. VLAŠIKO KELIPE (tanec Vlašiko)
 • 83. PRI MARINGOTKE
 • 84. BOTOLÓ, PERGETO, CSARDÁS (Paszáb)
 • 85. RYTMICKÉ VARIACIE
 • 86. PO ROMOVSKY (E. Varga )
 • 87. TANEC Z ČAUVASU
 • 88. MUZIKANTSKÉ TANEČNÉ CIFRY
 • 89. MAHALA
 • 90. TANEC RÓMOV Z OKOLIA TIRGU MUREŠ
 • 91. ROMANO HIP-HOP ČAPÁŠE

H.    MUŽ A ŽENA V TANCI

a)    Muž v tanci (v civile)

 • 92. VASIĽOVÉ CIFRY (Poša)
 • 93. ŠAFFOV CIFROVANÝ TANEC (Dlhé Kĺčovo)
 • 94. TARAJOVÝ TANEC (Slanec, Kalša)
 • 95. KAŽDÝ SVOJU CIFRU

b)    Žena v tanci

 • 96. KARIČKA (zemplínska teplica)
 • 97. HUTORACKÉ A RUSNÁCKE CHOROVODY (Horný Zemplín)
 • 98. RUSNÁCKE KOLESO (Kyjov)
 • 99. KARIČKA SGAJDOŠOM (okolie Strážskeho)

c)     Mužské , ženské a párové tance podľa Vlada Michalka

 • 100. VERBUNKY I. (Raslavice, Zamutov, Krivany, Fintice)
 • 101. KRUCENÉ (Raslavice, Jarovnice, Zamutov, Krivany)
 • 102. KARIČKA (Sečovská Polianka)
 • 103. VERBUNKY II. (okolie Vranova, Ostrov, N.Hrabovec, Kamenica n/c.)
 • 104. ČARDÁŠE (okolie Vranova n/t., Ostrova, Kamenica n/C.)

d)    Muž a žena v tanečnom divadle a súčasnom tanci

 • 105. MILOVAČKA – ukážka ztanečného divadla Hriech
 • 106. MANŽELSKÁ POTÝČKA – ukážka ztanečného divadla Hriech
 • 107. HIP – HOP (locking, new style, house)

e)    Tanec podľa veku, pohlavia a profesie

 • 108. PASTIERSKY TANEC (Kokava n/r.)
 • 109. PIESEŇ A REMESELNÍCKY TANEC (stredné slovensko)
 • 110. VOJENSKÝ TANEC – Verbovači
 • 111. ŽENY V MUŽSKOM TANCI
 • 112. MUŽI V ŽENSKOM TANCI
 • 113. GENERÁCIE V TANCI

f)      Tanec pri obradoch a zábave  (Dožinky)

 • 114. SCHÁDZANIE SA ŽENCOV
 • 115. ODOVZDANIE VENCA
 • 116. TANEC GAZDU SGAZDINOU (Kuľha tanec zo Z. Teplice)
 • 117. TANEC 1. ŽENCA A 1. ŽNICE (Čardáš zRakovca n/o.)
 • 118. TANEC VŠETKÝCH
 • 119. ZABÁVANIE SA
  – Tanec za osličku a slamený klobúk
  – Dzivki za plachcinku
  – Na kačky
  – Tanec muzikantov
  – Sólo najstaršieho ženca
 • 120. ZÁVER DOŽINIEK (Čardáš z Rakovca n/o.)
 • 121. MUŽ A ŽENA V TANCI

I.       ČO BOLO BOLO – ĎIVADELKO

 • 122. JAG ME ŠE TANCOVAC UČIĽI
 • 123. TANCOVAČKA ABO OŠEMNAC TANCI Z VICHODU
  Tance z Abova – Do šafľika z okolia Košíc, Rezgeľ z Myslavy
  Spišské a šarišské tance- Kruta z Margecian, Do šafľika z Bystrian,
  Starodávna mazurka z Krivian, Dribna z Kyjova
  Goralské a rusnácke tance zo Spiša – Cífer a  Goralský zo Ždiaru
  Tancovaná a Skákaná z Kamienky
  Horu z Jakubian
  Kolomyjka z Čirča
  Čapášové, cifrované tance zo Zemplína – Po šaffovskyParch. čardášPozd. čardáš
 • 124. DRANCIRE, VIDUMNICI
 • 125. STAROBABSKI DIVADLO
 • 126. POSKOČICA LINDO ZCHORVÁTSKA
 • 127. TANEC Z MEDZIBODROŽIA
 • 128. MLÁDENECKÝ (LEGÉNYES)
 • 129.PÁROVÉ TANCE Z KALOTASZEGU
 • 130. TANCE Z LASTOMÍRA

J.       NAJNOVŠIE A NAJSTARŠIE TANCE  (Abov, Spiš, Šariš, Zemplín)

 • 130. MUŽSKÉ PIESNE, HUDBA NA SUCHO A TANEC NA LAVIČKE
 • 131. ŽENSKÉ A DIEVČENSKÉ TÚŽBY
 • 132. HUDBA, PIESNE A TANEC Z ABOVA
 • 133. KARIČKA, PAROBSKÝ A ČARDÁŠ ZPOZDIŠOVIEC
 • 134. ŠAFFOV TANEC
 • 135. ZÁMUTOVSKÉ TANCE (Parobský, Karička, Fľaškový, Krucená a Čardáš)
2019-06-13T07:44:43+00:00