/DARUJTE NÁM 2%
DARUJTE NÁM 2%2022-01-31T08:15:02+00:00

Súbor Železiar je prijímateľom 2% prostredníctvom občianskeho združenia Košické folklórne štúdio.

Poukázaním 2 % podporíte tvorivú činnosť súboru, krojové vybavenie, či prípravu ďalšej premiéry.

1. V prípade, že ste podnikateľ (živnostník) – fyzická osoba alebo právnická osoba podrobnejšie informácie o spôsobe poukázania podielu zo zaplatenej dane vrátane tlačív získate na stránke Finančnej správy SR.

Prijímateľ: Košické folklórne štúdio
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Starozagorská 1732/10, 040 23 Košice – sídlisko KVP
IČO: 31945589
IBAN: SK34 0200 0000 0000 2363 1542
Názov banky: 
Všeobecná úverová banka, a.s.

2. V prípade, že ste zamestnanec, využite prosím nasledujúce tlačivá:
Vzory tlačív sa použijú za zdaňovacie obdobie 2021.

POZOR ZMENA! Oproti minulým rokom uvádzate okrem ďalších požadovaných údajov iba IČO a obchodné meno (názov) spoločnosti.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane _2021
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti_2021

Občianske združenie Košické folklórne štúdio bolo zaregistrované  na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 14.12.1992 pod číslom VVS/1-900/90-7024 a následných dodatkov.
Na účely prijímania 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2019 je združenie registrované v Notárskom centrálnom registri určených  právnických osôb (NCRpo) dňom 19.11.2019 pod sp. zn. NCRpo 5321/2019.