//Premiéry
Premiéry2024-07-09T18:28:27+00:00

“Vichodňarom na dzeku, druhim pre pocechu”
Šarišské, zemplínske, spišské a abovské piesne a tance. 10. 12. 1994, Štátne divadlo, Košice

“Ked nas sece tu nas mace”
Prvý celovečerný program z Abova 12. 11. 1995, Štátne divadlo, Košice

“Vichodňarska šou, alebo hutoraci hlavi hore”
Spoločný zábavný program s humoristickou skupinou Drišľak 25. 10. 1996, Jumbo centrum, Košice

“Zdravie, šťastie, pokoj svätý vinšujeme Vám”
Vianočný koncert, 27. 12. 1996, Štátne divadlo, Košice

“Javiskový tanečný maratón”
Pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov 22. 11. 1997, Športová hala, Moyzesova, Košice

“U gazdovim dvore”
Hudobno-spevácky program alebo “Špivane divadlo” 23. 4. 1999, Divadlo Thália, Košice

“Kráľovstvo tanca”
Celosúborový program komponovaný na motívy zemplínskych rozprávok 1. 5. 1999, Štátne divadlo, Košice

“História súboru”
Koncert bývalých členov súboru Máj 1999, Štátne divadlo, Košice

“Vichodňarska šou 2000”
Spoločný zábavný program s humoristickou skupinou Drišľak 30. 1. 2000, Jumbo centrum, Košice

“Vydumané tance a scénické výstrelky”
Zvláštnosti z tvorby folklórneho súboru Železiar 27. 5. 2001, Štátne divadlo, Košice

“Hriech?”
Tanečné divadlo 16. 3. 2002, Štátne divadlo, Košice

“Gadži, Romale – Čhavale”
Folklór Zemplínčanov, Maďarov a olaských i usadených Rómov zo Slovenska, Maďarska a Rumunska v interpretácii folklórneho súboru Železiar. 29. 6. 2003, Štátne divadlo, Košice

“Výročnica”
Slávnostný program súboru Železiar a hostí pri príležitosti 40. výročia (premiéra), 22. 5. 2004, Štátne divadlo, Košice

“Vichodňarom na dzeku, druhim pre pocechu”
Nanovonaštudovaný program 4. 6. 2005, Štátne divadlo, Košice

“Rusnácka maňira”
Tanečný hudobný a vokálny folklór Rusínov a Ukrajincov Spiša, Šariša a Zemplína v interpretácii folklórneho súboru Železiar, 4. 6. 2006, Štátne divadlo, Košice

“Spišiaci”
Folklór zo Spišského regiónu (Margecany, Bystrany, Olcnava, Jakubany, Poráč, Smižany, Torysky), 3. 6. 2007, Štátne divadlo, Košice

“Železiar a Ďiabli tanca”
Úspešná tanečná show súboru Železiar a najlepších tanečníkov ROMAFESTU z Tirgu Mureš v Rumunsku, 10. 1. 2008, Jumbo centrum, Košice

“Muž a žena v tanci”
Štátne divadlo Košice, premiéra 27. 4. 2008

“Všetky sú pekné do jednej”
Hudobno-spevácka premiéra pripravená ku 45. výročiu založenia súboru, 15. 5. 2009, Historická radnica mesta Košice

“Čo bolo, bolo…”
Štátne divadlo Košice, premiéra 16.5.2009

“Kráľovstvo tanca II.”
Tance, tanečníci, malé a veľké choreogafie, premiéra 18. 4. 2010, Štátne divadlo, Košice

“Nie je tanec ako tanec “
Štátne divadlo, Košice, premiéra 10. 4. 2011

“Maratón tanca”
Pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov 3. 12. 2011, Športová hala, Moyzesova, Košice

“Dvojprogram „Hodina deväťdesiatnikom” a „Od Vlada k Vladovi”
Štátne divadlo, Košice, premiéra 31. 3. 2012

“Tanec – Legenda – Rituál”
Štátne divadlo, Košice, premiéra 7. 4. 2013

“Co še červeňeje”
Štátne divadlo, Košice, premiéra 16. 11. 2014

“Reči o Gemeri”
Štátne divadlo, Košice, premiéra 12.12.2015

“Jubileum – život s tancom”
Štátne divadlo Košice, 3.12.2016
Program k životnému jubileu choreografa a umeleckého vedúceho Vlada Urbana.

“Choreografický večer”
Divadlo Grand, Košice, 11.12.2016
Jubilant Vlado Urban uvádza svoje choreografie v interpretácii súboru Železiar, Žezlo, Želiezko, Omladina.

“Zábavky a hry tanečné”
Štátne divadlo, Košice, premiéra 7.5.2017

“Rusnacka maňira II”
Štátne divadlo, Košice, premiéra 28.4.2018

“Ňe jeden, ňe dva, aňi ňe tri”
Štátne divadlo, Košice, premiéra 24.2.2019 k 55. výročiu súboru Železiar

“Parády a parádičky”
Štátne divadlo, Košice, premiéra 22.3.2020 /  pre coronaopatrenia preložené na 3/2021 

“Taka tota naša nouta”
Štátne divadlo, Košice, premiéra 27.3.2022

“Zábavky a hry tanečné II.”
Národné divadlo, Košice, premiéra 14.5.2023

“Ňit takoho prekrasnoho””
Národné divadlo, Košice, premiéra 4.5.2024
60. výročie súboru

“Na ostatňi raz”
Divadlo Grand, Košice, 3.5.2024
hudobno-spevácky program pri príležitosti 60. výročia súboru a rozlúčky Andrey Rendošovej so súborom