//Muž a žena v tanci

Muž a žena v tanci

O tom čo dáva tanec človeku. Poukazuje na rozdiely medzi tancovaním mužov a žien v tradičných a novodobých tancoch.

Autori programu

 • Námet, scenár, réžia: Vladimír Urban
 • Choreografia: Vladimír Urban,
  Vladimír Michalko (12 – 16),
  Pavol Pitoňák (18,19),
  Martina Gašajová (20)
 • Spracovanie hudby: Milan Rendoš a členovia ľudovej hudby,
  Ľuboslav Hudák (12 – 16),
  Robert Faltus (18, 19),
  Zoltán Baláž (24)
 • Vokálna príprava: Andrea Rendošová, Ľubomír Varínsky
 • Pedagogická príprava tanca: Marianna Svoreňová (32, 33, 35)
 • Šitie krojov: Kultobin s.r.o. (28-36)

Program

Muž v tanci

 • 1. Vasiľové cifry (Poša) – Maroš Čižmárik
 • 2. Šaffov cifrovaný tanec (Dlhé Kĺčovo) – Vlastimil Kormoš
 • 3. Výpoveď tanečníka – Martin Záremba
 • 4. Tarajový tanec (Slanec, Kalša) – Martin Záremba
 • 5. Každý svoju cifru

Žena v tanci

 • 6. Karička (Zemplínska teplica)
 • 7. Výpoveď tanečnice – Mária Sedláková
 • 8. Hutoracké a rusnácke chorovody (horný Zemplín)
 • 9. Rusnácke koleso (Kyjov)
 • 10. Karička sgajdošom (okolie Strážskeho)

Mužské , ženské a párové tance podľa Vlada Michalka

 • 11. Výpoveď dvojice – Martin Záremba, Mária Sedláková
 • 12. Verbunky I. (Raslavice, Zamutov, Krivany, Fintice)
 • 13. Krucené (Raslavice, Jarovnice, Zamutov, Krivany)
 • 14. Karička (Sečovská Polianka)
 • 15. Verbunky II. (okolie Vranova n/T., Ostrov, NižnýHrabovec, Kamenica n/C.)
 • 16. Čardáše (okolie Vranova n/T., Ostrov, Kamenica n/C.)

Muž a žena v tanečnom divadle a súčasnom tanci

 • 17. Výpoveď tanečnice – Lucia Perunová
 • 18. Milovačka – ukážka ztanečného divadla Hriech
  Tancujú: Lucia Perunová a Dominik Bereš
 • 19. Manželská potýčka – ukážka ztanečného divadla Hriech
  Tancujú: Lucia Ťasková a Martin Záremba
 • 20. Hip – Hop (Locking, New style, House)

Tanec podľa veku, pohlavia a profesie

 • 21. Výpoveď gajdoša – Milan Rendoš
 • 22. Pastiersky tanec (Kokava n/R.)
 • 23. Pieseň a remeselnícky tanec (Stredné Slovensko)
 • 24. Vojenský tanec – Verbovači (hudba podľa Jána Bihariho)
 • 25. Ženy v mužskom tanci
 • 26. Muži v ženskom tanci
 • 27. Tri generácie mužov
  Tancujú:  Dominik Bereš, Štefan Szitaš,
  Lacko Palkovič a Bobo Kašela

Tanec pri obradoch a zábave  (Dožinky)

 • 28. Výpoveď speváčok – Alena Demjanová, Milka Beneová
 • 29. Schádzanie sa žencov
 • 30. Odovzdanie venca
 • 31. Tanec gazdu sgazdinou (Kuľha tanec zo Z. Teplice)
  Tancujú: Štefan Mráz, Andrea Takáčová
 • 32. Tanec 1. ženca a 1. žnice (Čardáš zRakovca n/O.)
  Tancujú: Martin Záremba, Katka Dzurčaninová
 • 33. Tanec všetkých (Čardáš zRakovca n./ Ondavou,
  Polky zo Zemplínskej Teplice)
 • 34. Zabávanie sa – tanec za osličku a slamený klobúk
  – dzivki za plachcinku
  – na kačky
  – tanec muzikantov
  – sólo najstaršieho ženca
 • 35. Záver dožiniek (Čardáš zRakovca n/O.)
 • 36. Muž ažena vtanci
2019-04-17T16:42:31+00:00