//Rusnacka Maňira II

Rusnacka Maňira II

Folklórny súbor Železiar spojil do jedného predstavenia pravú rusínsku hudbu, tanec, spev i kroje.

Výsledkom je Rusnacka Maňira 2.

V roku 2006 uviedol FS Železiar po prvýkrát Rusnacku Maňiru. Išlo o celovečerný hudobno-tanečný program, ktorí moderovali rusinskí moderátori. Po troch rokoch z neho uvádzali už len jednotlivé čísla a postupne odišli skoro všetci vtedajší interpreti.

V novembri minulého roka sa rozhodli pre akýsi návrat Rusnackej Maňiri – pre tanečný, vokálny a hudobný folklór v scénickej podobe tak, ako ho vidia v Železiari.

Diváci uvidia tance z pôvodnej premiéry z roku 2006, ale aj nové hudobné a spevácke čísla.

Zaznejú piesne, hudba a tance z regiónov Šariš, Zemplín a Spiš, najmä z obcí Kyjov, Čirč, Šemetkovce, Šambrón či Jakubany.

Vystúpi 14 tanečníkov, 18 tanečníc, 7 speváčok a 5 hudobníkov.

Rusnacka Maňira = rusnacka nátura, rusnacka mánia.

2020-12-03T13:40:48+00:00