//Vichodňarom na dzeku, druhím pre pocechu

Vichodňarom na dzeku, druhím pre pocechu

Reprezentačný program zostavený z ukážok tanečného a hudobného folklóru východoslovenských regiónov.

Autori programu:

  • Vokálna príprava: Andrea Rendošová
  • Spracovanie hudby: Milan Rendoš a členovia ľudovej hudby
  • Pedagogická príprava tanca: Ivan Zezulka, Marianna Svoreňová, Slavomír Ondejka
  • Choreografia: Vladimír Urban
  • Marianna Svoreňová, Vladimír Urban (3)
  • Pavol Pitoňák, Vladimír Urban (5)
  • Námet, scenár, réžia: Vladimír Urban
  • Výroba kostýmov: Danka Šviderová, Elena Rychnavská
2019-04-17T16:38:41+00:00