Spišiaci

Tanečný, hudobný a vokálny folklór regiónu Spiš.

Autori programu

  • Vokálna príprava: Andrea Rendošová, Ľubomír Varínsky
  • Spracovanie hudby: Milan Rendoš a členovia ľudovej hudby
  • Pedagogická príprava tanca: Marianna Svoreňová (2, 16, 23, 26, 29)
    Vladimír Vnenčák a Jana Puškášová (19)
  • Choreografia: Vladimír Urban
  • Text o Spiši a Spišiakoch: Ján Čarnogurský
  • Námet, scenár, réžia: Vladimír Urban

Program

1. Hudba zo Žakaroviec

2. DO ŠAFĽIKA, KRUTA, ZARABJANY
Párové tance z obcí Bystrany, Margecany, Olcnava

3. Hudba zo Žakaroviec

4. TITILOMBOM
Chorovodné hry a tance zo Sloviniek

VOJENSKÉ DOZVUKY
5. Vojenská hudba a VojenskÉ piesne
– Marš
– Vojsko maširuje čarnima hurami
– Ferenc Jožka befeľ čita
– Marš

6. ROVAŠ, VIERBUNK
Mládenecké tance z obcí Olšavica a Bystrany

7. JEDEN KRÁĽ MAL TRI DCÉRY, IŠOL JELEŇ, ULIJANA
Balada, dievčenské tanečné hry a tance

JUHASKA REGUĽA
8. Ej huri, huri, huri su, huri su
Spieva Ľuboslav Hudák, na píšťalke hrá Milan Rendoš

9. Ej pasol bi ja ovcE
Spieva mužská spevácka skupina

10. PO JUHASKI
Tanec juhasov s palicami

11. Pitali še juhaši bači
Spieva Martin Telepun

12. Už je po Michale
Spieva ženská spevácka skupina

13. PO BAČOVSKI A HAJDUK
Tanec bačov a juhasov

14. Jaki bača, ŠAK TO JUHAS
Rozpráva Mária Sedláková

15. Juhaši še na košaru zešľi
Tanec juhasov a bačov

16. JUHAŠE, JUHAŠE
Spev a tanec dievčat

17. DO ŠAFĽIKA A ČARDÁŠ
Párový tanec

PIESNE, TANCE, HRY

18. Piesne zchotára (Folkmár)
Spieva ženská spevácka skupina

19. HORU Z JAKUBIAN
Tancujú Júlia Oravkinová, Alena Škodyová,
Dominik Béreš, Martin Telepun

20. CÍFER, ROVNÝ, KRESANÝ zo Ždiaru

21. Piesne z Jakubian a Zamaguria

22. MLÁDENECKÉ A CHLAPSKÉ ZÁBAVKY SPOD TATIER

OBRÁZKY ZO SVADBY

23. Spomínanie na svadbu a piesne zKojšova
Text o svadbe podľa Márie Suchej z Bystrian hovorí Zuzana Biľová

24. SVADOBNÁ ZÁBAVA I.
Čardaš, Do šaflika

25. SNÍMANIE AKUPOVANIE PARTY

26. DRUŽBOVSký tanec

27. Tanec svadobčanov zKojšova a ŽAKAROVIEC

28. HARAKAJKY
Vodenie začepenej nevesty a príchod medzi svadobčanov

29. BRALTOVSKÝ TANEC

30. SVADOBNÁ ZÁBAVA II.

2019-06-12T09:58:21+00:00