//Nie je tanec ako tanec

Nie je tanec ako tanec

Uvedené 10.4.2011 o 17.00 hod. v Štátnom divadle Košice

AUTORI PROGRAMU
Námet, scenár, réžia a choreografia: Ing. Vladimír Urban
Hudobné spracovanie: Mgr. Milan Rendoš, Ľuboslav Hudák
Vokálna príprava: Andrea Rendošová
Kostýmy: Výber z krojárne súboru Železiar

ÚČINKUJÚCI
Sprievodné slovo: Ing. Vladimír Urban
Hudba: Ľuboslav Hudák (primáš), Ing. Jozef Porvazník (2. husle), Marián Gereg (viola), Matej Lacko (cimbal, kontrabas), Mgr. Milan Rendoš (akordeón, kontrabas, drumbľa, ústna harmonika)
Spev: Emília Beneová, Alena Demjanová, Barbora Fecková, Ing. Zuzana Franeková, Mgr. Dana Gašparová, Mgr. Zdenka Geregová, Ing. Agnesa Kmecová, Ing. Katarína Kmecová, Bc. Zuzana Mrázová, Andrea Rendošová
Tanec: Bc. Lucia Birnsteinová, Zuzana Dančišinová, Lenka Harvanová, Diana Heželová, Lenka Liščinská, Katarína Macinská, Dominika Majorošová, Mgr. Adriana Miškovičová, Mgr. Petra Mižerová, Martina Molnárová, Bc. Júlia Oravkinová, Paulína Rychnavská, Bc. Marta Sakáčová, Dominika Slivková, Žofia Šuleková, Petra Tóthová, Ing. Andrea Zárembová, Maroš Čižmárik, Peter Fedor, Ján Králik, Marek Majerník, Bc. Ladislav Michalov, Dávid Novák, Bc. Ladislav Pástor, Ján Rudy, Lukáš Šemnický, Tomáš Takáč, Jakub Trebuňák, Ing. Martin Záremba

PROGRAM

1. ČARDÁŠ Z TROCH REGIÓNOV

2. ABOVSKÉ TANCE – Do šaflika, Čardáš, Rezgeľ

3. SPIŠSKÉ TANCE
– Kruta (Margecany), Zarabjani (Olcnava)
– Do šafľika a Čardáš (Bystrany)

4. ŠARIŠSKÉ TANCE
– Krucená, Ceperka, Mojše, Čardáš, Šarišská polka (Raslavice)

5. ZEMPLÍNSKE TANCE
– Verbunky (Zamutov, Poša), Karička a Čardáše (Parchovany)
– Ľapkaná polka (okolie Michaloviec), Šaffov tanec (Dlhé Klčovo)

6. ĽUDOVÁ HUDBA INAK
Hudobníci a hudobné nástroje

7. POPEVKY A TANEC OLASKÝCH RÓMOV
Tanec bez hudby

8. NIE JE TANEC AKO TANEC
Tanec hudobníkov a tanec speváčok

9. DIEVČATÁ AŽENY, KEĎ SA IM CHCE
Dievčenské a ženské túžby v tanci (Kamienka – Spiš)

10. MLÁDENCI, KEĎ SA IM NECHCE
Parobská karička posediačky (Zemplín)

11. POĎTE SI S NAMI ZATANCOVAŤ!
Tanec s divákmi

12. PONAD FĽAŠKU A ZÁVEREČNÝ PÁROVÝ TANEC
Tance zo Zamutova (Zemplín)

2019-04-17T16:44:11+00:00