//Maratón tanca 1997

Maratón tanca 1997

JAVISKOVÝ TANEČNÝ MARATÓN

Repertoár folklórnych súborov na Slovensku sa skladá z hudobných, speváckych a tanečných čísel. Vo svojich programoch ich bežne uvádzajú vedľa seba v takom pomere, že program, v ktorom sú tanečné čísla zastúpené viac ako 70 %, je veľkou výnimkou.

Folklórny súbor Železiar už od začiatkov 90-tych rokov vo svojej javiskovej produkcii najčastejšie uvádza okolo 90 % tanca. V súbore pôsobí pomerne veľa tanečníkov, čo vytvára šancu pre tvorbu nových choreografií, alebo aj celých programov. Ich časté obmieňanie udržuje pomerne široký repertoár v interpretačnej pohotovosti. Toto bolo východiskom pre uvedenie ” Javiskového tanečného maratónu” 22. novembra 1997, ktorý bol príležitosťou na potvrdenie výnimočných interpretačných a tvorivých kvalít kolektívu.

Javiskový tanečný maratón vytvoril priestor na uvedenie všetkých tancov (okrem 40 minútovej abovskej svadby), ktoré vznikli v rokoch 1988-1997.

Maratón kládol na členov súboru mimoriadne interpretačné nároky. V časovom rozsahu skoro štyroch hodín sa na javisku vystriedali tanečníci bez toho, aby sa tam objavili samostatné hudobné alebo spevácke čísla. Ak zaznel na scéne spev, išlo o súčasť choreografií uvádzaných tancov. Hudobný sprievod zabezpečili piati muzikanti.

Úspešná realizácia javiskového maratónu bola dôkazom mimoriadnych kvalít súboru ako v oblasti interpretačnej tak aj autorskej.

Na Slovensku nič podobného nikto nedokázal, ani sa o to nepokúsil. Železiar so svojim potenciálom je jedinečný a neopakovateľný.

Viac o repertoári vytvorenom do uvedenia v Tanečnom maratóne (do 22. novembra 1997)

2019-06-13T08:02:49+00:00