Tancovačka

Tancovačka abo ošemnac tanci z vichodu

a. Raslavické tance – Krucena, Ceperka, Mojše, Čardáš, Polka

b. Tance z Abova – Do Šafľika z okolia Košíc, Rezgeľ z Myslavy

c. Spišské a Šarišské tance – Kruta z Margecian, Do Šafľika z Bystrian,
Starodávna mazurka z Krivian, Dribna z Kyjova

d. Goralské a rusnácke tance zo Spiša – Cífer a Goralský zo Ždiaru,

e. Tancovaná a Skákaná z Kamienky

f. Horu z Jakubian

g. Kolomyjka z Čirča

h. Čapášové, cifrované tance zo Zemplína – Po Šaffovsky, Parchovanský čardáš, Pozdišovský čardáš

2019-04-17T16:43:16+00:00