Vedenie

Umelecký vedúci a choreograf: Vladimír Urban

Asistentka  choreografa a pedagogička tanca: Alena Škodyová

Tanečný pedagóg: Marianna Svoreňová

Vedúca ženskej speváckej skupiny: Andrea Rendošová

Hlasoví pedagógovia: Andrea Rendošová, Jozef Mikloš

Vedúci ľudovej hudby: Filip Žiga

Vedúci tanečných zložiek: Monika Rapavá, Pavol Durec

Organizačná vedúca: Leona Nadányiová

Krojárka: Zuzana Sitárová – zastupujúca krojárka

Ekonómka: Marcela Jarošincová

2022-03-22T07:00:00+00:00