Vedenie

Umelecký vedúci a choreograf: Vladimír Urban

Asistentka  choreografa a pedagogička tanca: Alena Škodyová

Tanečný pedagóg: Marianna Svoreňová

Vedúca ženskej speváckej skupiny: Andrea Rendošová

Hlasoví pedagógovia: Andrea Rendošová, Jozef Mikloš

Vedúci ľudovej hudby: Matúš Ondruš

Vedúci tanečných zložiek: Lenka Kerestúriová, Ján Rudy

Organizačná vedúca: Ing.Beáta Jelínková

Krojárka: Magdaléna Horková

Ekonómka: Marcela Jarošincová

2019-08-15T11:17:15+00:00