Vedenie

Umelecký vedúci a choreograf: Vladimír Urban

Vedúca ženskej speváckej skupiny: Andrea Rendošová

Hlasoví pedagógovia: Andrea Rendošová, Nikola Gánovská

Vedúci ľudovej hudby: Filip Žiga

Vedúci tanečných zložiek: Monika Rapavá, Pavol Durec

Organizačná vedúca: Lýdia Vargová

Krojárka: Zuzana Sitárová

Ekonómka: Eva Dzurňaková

2023-10-09T11:48:32+00:00