//Interpreti tanca

Interpreti tanca

Vedúci chlapčenskej zložky: Pavol Durec

Vedúca dievčenskej zložky: Monika Rapavá

V tanečnej zložke súboru účinkujú výhradne amatérski tanečníci. Väčšinou sa jedná o študentov stredných škôl a vysokých škôl. Malú časť tvoria už zamestnaní mladí ľudia rôznych profesií. Najviac tanečníkov absolvovalo pohybovú a tanečnú prípravu v Súkromnej základnej umeleckej škole Vlada Urbana. Účinkovali v detskom folklórnom súbore Železiarik a mládežníckom folklórnom súbore Želiezko. Najmladší tanečníci sú väčšinou ešte žiakmi Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana.

Scénická prezentácia tancov je veľmi náročná na prípravu. Súborový život je odrazom týchto skutočností.

Kto sa môže stať tanečníkom súboru?
Každý zdravý mladý človek, ktorý má trochu pohybových dispozícií a určitú dávku hudobného cítenia, ale najčastejšie tí, ktorí záujem o tanec prejavili už v detstve. Veľké množstvo ich prichádza po predchádzajúcich skúsenostiach z detského folklórneho súboru, alebo tanečného kurzu či krúžku.

Za aký čas sa dostane začiatočník na javisko?
Úplný začiatočník za 2 – 3 roky. Kto už má nejaké tanečné skúsenosti, aj za niekoľko mesiacov.

Kto vedie nácviky tanečníkov?
Choreograf súboru, jeho asistenti, alebo pedagógovia tanca.

Z čoho sa skladá nácvik?
V súbore sa realizuje samostatná práca v hudobnej, tanečnej a speváckej zložke.

Nácviky sú 3-krát v týždni pre tanečníkov, tanečníci a hudobníci v prípravke (súbor Želiezko) sa stretávajú 2-krát v týždni. Určitým obrazom o náročnosti prípravy je okolo 120 nácvikov, ktoré za rok absolvujú tanečníci v základnej zostave, okolo 50 nácvikov v speváckej zložke.

Tanečníci absolvujú hodinovú alebo jeden a polhodinovú  tanečnú techniku, počas ktorej cvičia prvky z gymnastiky, aerobiku, klasického tanca, vybraných ľudových tancov, strečingu, kalanetiky, alebo aj jazzového či moderného tanca. Potom sa venujú nácviku choreografií tancov.

Jedenkrát v týždni absolvujú hodinu hlasovej výchovy, kde okrem hlasových cvičení zdokonaľujú interpretáciu piesní zakomponovaných do choreografií tancov.

Nácviky sprevádza korepetítor na akordeóne, alebo klavíri. Vo štvrtok sa zhrávajú tance s ľudovou hudbou. Vždy na jar a v neskorej jeseni celý súbor absolvuje trojdňové sústredenie mimo Košíc.

Čo získajú tanečníci v súbore?
1. Zlepšenie fyzickej a psychickej kondície.
2. Zlepšenie držania tela.
3. Naučia sa základy klasického tanca, prípadne iných tanečných techník.
4. Naučia sa tancovať ľudové tance.
5. Naučia sa interpretovať ľudové tance Slovenska a získajú dispozície na interpretáciu tancov iných národov a iných žánrov.
6. Schopnosť kultivovane sa pohybovať.
7. Schopnosť interpretovať choreografie a tanečné inscenácie.
8. Schopnosť spolupracovať a žiť v kolektíve.
9. Veľa priateľov.
10. Veľké bohatstvo zážitkov a pozitívnych emócií.

Železiar je jedným z vyše 150-tich folklórnych súborov pôsobiacich na Slovensku, ktoré sa orientujú na scénickú prezentáciu ľudovej hudby, spevu a tanca. Repertoár súboru je budovaný takmer výhradne z inscenovania východoslovenského folklóru. Napriek tomu vyniká mimoriadne širokým záberom a veľkým počtom vytvorených programových čísiel. Najväčšiu časť programu tvoria choreografie tancov a tanečných kompozícií. Východiskom pre interpretáciu tohto širokého repertoáru je kvalitná príprava interpretov .

Interpreti tanca v rokoch 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

2023-10-09T11:49:35+00:00