//Cassovia Folkfest 2022

Cassovia Folkfest 2022

CASSOVIA FOLKFEST 2022
23.6.2022 – 26.6.2022

40. ročník festivalu

CASSOVIA FOLKFEST je folklórny festival orientovaný na propagáciu našej pôvodnej kultúry, ako aj kultúry európskych národov, ktorá prináša kus vlastnej svojbytnosti a pôvodnosti.  Rok 2022 je pre festival rokom jubilejným a prináša už štyridsiaty ročník tohto jedinečného podujatia.

40 rokov | 4 dni | 4 lokality. Línia festivalu je z titulu jeho štyridsaťročnej existencie rozložená do štyroch dní a štyroch lokácií. Novinkou, a dúfame že príjemnou, je presunutie časti programov do typického prostredia okolitých obcí Košíc, do Čane a Valalík.

Bohatý program zahŕňa celú škálu folklorizmu, ako aj rôznych tanečných žánrov.

 • VÝŠIVKY NAŠICH KROJOV
  výstava ako sprievodný program Cassovia folkfestu
 • JARMOK REMESIEL
  remeslá staré i nové na námestíčku pri Urbanovej veži
 • VÝCHOVNÉ KONCERTY
  pre základné a stredné školy
 • TANEČNÁ SHOW
  takmer všetky tanečné žánre na Hlavnej ulici v Košiciach
 • SCÉNICKÉ SPRACOVANIA ĽUDOVÝCH TANCOV
  na rôznych miestach a v divadelnom prostredí

Mimoriadnu pozornosť budeme tohto roku venovať tancovaniu „RADOSTNEJ KARIČKY Z PARCHOVIAN“ na Hlavnej ulici v Košiciach. Vďaka bohatstvu svojich tanečných motívov a pozoruhodnej priestorovej kresbe sa dostala do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Karička je jediným fenoménom z nášho východoslovenského regiónu, ktorému sa ušlo tejto pocty.

Organizátor podujatia:
umelecká a reklamná agentúra KULTOBIN, spol. s r. o.

Spolupráca pri príprave a realizácii:
Mesto Trebišov
Obec Čaňa
Obec Valaliky
Obec Parchovany a folklórna skupina Parchovianka
Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach

Košické folklórne štúdio o. z.
Dom ľudového tanca
Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana

Podujatie finančne podporili:
Fond na podporu umenia
Mesto Košice
Košický samosprávny kraj

 

 

 

2022-08-31T11:41:22+00:00