//REČI A ÚVAHY O CHOREOGRAFII ĽUDOVÉHO TANCA

REČI A ÚVAHY O CHOREOGRAFII ĽUDOVÉHO TANCA

Knihu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Autor: Vlado Urban s prispením Jana Blaha a Zuzany Bobrikovej

 

 

 

 

“Nie je to učebnica, ale veľa vás naučí. Nie je to príručka, ale je vhodné, aby ju mal po ruke každý, kto sa zaoberá folklórom.  Prináša veľké množstvo súčasných poznatkov o choreografickej práci, ako aj  skúsenosti, názory a úvahy mnohých majstrov choreografie.”
doc. Mgr. Ján Blaho – vysokoškolský pedagóg s odbornou orientáciou na slovenský ľudový tanec, etnochoreológiu, teóriu a metodiku ľudového tanca a regionalistiku. Choreograf a umelecký vedúci folklórnych súborov Ponitran a Gymnik. Choreograficky sa podieľal na tvorbe profesionálnych telies, na televíznych a filmových projektoch. Pôsobí na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

“Vlado vo svojej knihe žiada iných choreografov, aby vyjadrili svoj názor, svoj pohľad, čo de facto znamená, že rešpektuje, toleruje a vníma aj iné pohľady na umeleckú tvorbu, ako svoj vlastný. A to by podľa mňa malo byť základom akéhokoľvek umenia – úcta, pokora a tolerancia k práci iných, pretože neexistuje jediná správna definícia umeleckej tvorby. V tom je táto práca krásna.”
Ján Ďurovčík – slovenský choreograf, tanečník a režisér. Je zakladateľom prvého profesionálneho divadla TORZO so zameraním na moderný tanec na Slovensku. Ako spoluzakladateľ viedol  Bratislavské divadlo tanca, na činnosť ktorého nadviazalo Slovenské divadlo tanca. Je zakladateľom divadelno – tanečného telesa JAN.

“Reči a úvahy o choreografii sú námetom na debatu, ktorú potrebujeme, aby sa obrusovali hrany názorov, aby sa iniciovala tvorivá práca, aby sme si obohacovali život tradíciami, ktoré budú mať dimenzie zodpovedajúce dnešnej dobe. Premýšľať, čítať, klásť otázky, debatovať, hľadať, argumentovať, skladať dokopy myšlienky, písať…”
doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc – vedecká pracovníčka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Venuje sa problematike historickej pamäti, folklorizmu, dejinám- folkloristiky a orálnej histórii. Ako pedagogička pôsobila na Katedre etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave a na Katedre etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.

“Nikto vám zatiaľ nepovedal  o choreografii to, čo vám dokáže povedať a sprostredkovať  autor knihy, choreograf a pedagóg tanca Vlado Urban.”
Mgr. Zuzana Bobriková – vyštudovala žurnalistiku na FiF UK v Bratislave, pôsobila v regionálnych médiách v Košiciach a ako hovorkyňa v samospráve. Moderuje folklórne programy na festivaloch, podujatiach a RTVS.

 

Knihu si môžete zakúpiť prostredníctvom objednávkového formulára.

Cena knihy bez obalu: 16,- € + poštovné a balné
Cena knihy v exkluzívnom obale: 23,- € + poštovné a balné

 

2022-01-19T09:17:49+00:00