//Vandrovníci – región Šariš

Vandrovníci – región Šariš

V dielni Košického folklórneho štúdia vzniklo unikátne CD a DVD s názvom Vandrovníci. Projekt vznikol v spolupráci so Súkromnou ZUŠ Vlada Urbana a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Výnimočný projekt, ktorý spája tradíciu, kultúru umenie a vzdelávanie vyšiel začiatkom februára 2017.

CD a DVD je určené takmer všetkým vekovým kategóriám. Ľudové postavičky „Vandrovníkov“, ktorých prezentujú žiaci SZUŠ Vlada Urbana, putujú po Slovensku a prezentujú tradičné hry, piesne a tance z jednotlivých regiónov.

CD a DVD  sprítomňuje stratené hry, detské piesne, hudbu a tanec pre súčasné deti a mládež. Prostredníctvom hier a tanca rozvíja potenciál a schopností detí a pedagógom poskytuje pomocný materiál pre vyučovanie detských hier, piesní a tancov z pôvodnej kultúry. Vandrovníci sa snažia  pútavo prezentovať zvyky a tradície z jednotlivých krajov a tým zvýšiť záujem o tradičnú kultúru a živý folklór.

Cena: 15 € + poštovné a balné

Zoznam piesní:

Riekanky a detské hry

 1. Koza, koza kozica (Veľký Šariš)
 2. Jaka voda, taki mľin (Veľký Šariš)
 3. Bum bum na buben (Fričovce)
 4. Idze rak, čeperak (Fričovce)
 5. Bocan ľeci, nema dzeci (Veľký Šariš)
 6. Ucekaj ucekaj, ti ňeboha liško (Veľký Šariš)

Tanečné hry

 1. Kra kra kra (Gaboltov)
 2. Išla kačka kolo vodi (Fričovce)
 3. Na medvecka (Nižný Slávkov)
 4. Veľki komar, mali komar (Široké)
 5. Šatkovi (Ličartovce)
 6. Kačurovi (Ličartovce)

 Chorovody a kolesá

 1. Išli páni marcipáni ľesom
 2. Idzeme na jurmark idezeme
 3. Bránička šášom
 4. Naučili še nam kuri do stodoly (Raslavice)
 5. Naša mačka bi še vidavala (Kendice)
 6. Koleso (Kračunovce)
 7. Koleso (Kyjov)

Mužské tance

 1. Marhaňská a Bašistovská (Raslavice)
 2. Ceperky (Raslavice)
 3. Na pokutu (Krivany)
 4. Krivačka (Krivany)
 5. Olafská (Krivany)

Tance s pevnou formou

 1. Na foľaru (Nižný Slávkov)
 2. Na telegraf (Nižný Slávkov)
 3. Mazurka (Raslavice)
 4. Ruska polka (Raslavice)
 5. Z Giraltovec do mlyna (Kračunovce)
 6. Kurikrik s valcerom (Kračunovce)
 7. Čerjana (Kračunovce)

 Improvizované párové tance

 1. Do šaflika (Fintice)
 2. Šuľkana  (Ličartovce)
 3. Krucena (Raslavice)
 4. Čardáš (Raslavice)
2021-05-12T05:56:08+00:00