/Nie je tanec ako tanec, Štátne divadlo Košice, 10. 4. 2011
Nie je tanec ako tanec, Štátne divadlo Košice, 10. 4. 20112019-04-23T08:38:17+00:00