/Javiskoviny alebo Vydumané tance a scénické výstrelky, príprava programu, Košice, máj, 2001
Javiskoviny alebo Vydumané tance a scénické výstrelky, príprava programu, Košice, máj, 20012019-04-24T07:18:56+00:00