//55. výročie folklórneho súboru ŽELEZIAR │ Hlavný reklamný partner podujatia: TERMOSTAV-MRÁZ , s.r.o.

55. výročie folklórneho súboru ŽELEZIAR │ Hlavný reklamný partner podujatia: TERMOSTAV-MRÁZ , s.r.o.

Milí naši  Železiaristi,

Po všetkých komplikáciách spojených s ukončením starého a začiatkom nového roku sa nám podarilo podpísať zmluvu s divadlom a tak Vás vieme informovať o našej spoločnej oslave 55. výročia súboru Železiar.

Program: 

  • 23.2.2019  SPOLOČENSKÝ VEČER 

Stretnutie bývalých  a terajších členov súboru a pozvaných hostí v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.

Prezentácia začne o 16:15 hod., oficiálny program zahájime o 17:00 hod.  

Po krátkom vystúpení  terajších členov súboru Železiar, prípitku a predjedle začne spoločenská zábava s hudbou a tancom. Počas večera budú k dispozícii švédske stoly. 

Cena vstupného je 30 € / osoba .

 Po vyplnení kontaktného formulára je potrebné uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu v Tatrabanke: SK 40 1100 0000 0029 3914 0718;

VS: 552019najneskôr do 18.2.2019.

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko, aby sme vedeli identifikovať platbu.

  • 24.2.2019  ŇE JEDEN,  ŇE DVA,  ANI ŇE TRI –  premiéra 

14:30 hod. v Štátnom divadle v Košiciach prednostne pre bývalých  členov

Predaj lístkov na tento termín výhradne v sieti  Ticket Art začne 29.1.2019  

17:00 hod. v Štátnom divadle v Košiciach pre čestných hostí a verejnosť

 Predaj lístkov na tento termín výhradne v pokladni ŠD Košice od 28.1.2019

Ceny vstupeniek: 12,10,8 € . Zľava pre deti a dôchodcov: 50% zo vstupeniek  za 8 €. 

  • 14.2.- 14.3. 2019   „ TANEC BEZ POHYBU“ 

                              výstava fotografií – sprievodné podujatie                                 

Výstava fotografií  zo života  súboru  Železiar,  autor: Peter Meľuch

Vernisáž výstavy 14.2.2019 o 16:30 hod.

Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice                 

     

Poznámka: Na spoločenskom stretnutí dňa 23. 2.  bude k dispozícii javisko s ozvučením. Uvítame každú  iniciatívu  bývalých  členov  súboru smerujúcu k obohateniu programu o spomienky, spevácke alebo tanečné výstupy.    

Prosíme zdieľajte informácie, pretože nemáme aktuálne kontakty na všetkých členov!!!      

Ďakujeme za záujem a spoluprácu. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

2019-04-23T13:47:05+00:00