/50. výročie, Štátne divadlo Košice, 15. – 16. 11. 2014
50. výročie, Štátne divadlo Košice, 15. – 16. 11. 20142019-04-17T19:42:34+00:00