//Poukázanie 2%

Poukázanie 2%

Súbor Železiar je prijímateľom 2% prostredníctvom občianskeho združenia Košické folklórne štúdio.

Poukázaním 2 % podporíte tvorivú činnosť súboru, krojové vybavenie, či prípravu ďalšej premiéry.

1. V prípade, že ste podnikateľ (živnostník) – fyzická osoba alebo právnická osoba podrobnejšie informácie o spôsobe poukázania podielu zo zaplatenej dane vrátane tlačív získate na stránke www.rozhodni.sk.

Prijímateľ: Košické folklórne štúdio
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Starozagorská 10, 040 23 Košice – sídlisko KVP
IČO: 31945589

2. V prípade, že ste zamestnanec, využite prosím nasledujúce tlačivá:

VYHLÁSENIE_ZAMESTNANEC – editovateľné

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV – editovateľné

ĎAKUJEME!

Občianske združenie Košické folklórne štúdio bolo zaregistrované  na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 27.9.2002 pod číslom VVS/1-900/90-7024 -2.
Na účely prijímania 2% podielu zaplatenej dane je združenie registrované v Notárskom centrálnom registri právnických osôb dňom 22.11.2018 pod sp. zn. NCRIs 5647/2018.

2019-04-23T13:41:56+00:00