//Poukázanie 2%

Poukázanie 2%

Súbor Železiar je prijímateľom 2% prostredníctvom občianskeho združenia Košické folklórne štúdio.

Poukázaním 2 % podporíte tvorivú činnosť súboru, krojové vybavenie, či prípravu ďalšej premiéry.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. V prípade, že ste podnikateľ (živnostník) – fyzická osoba alebo právnická osoba podrobnejšie informácie o spôsobe poukázania podielu zo zaplatenej dane vrátane tlačív získate na stránke www.rozhodni.sk.

Prijímateľ: Košické folklórne štúdio
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Starozagorská 1732/10, 040 23 Košice – sídlisko KVP
IČO: 31945589
IBAN: SK34 0200 0000 0000 2363 1542
Názov banky:
Všeobecná úverová banka, a.s.

2. V prípade, že ste zamestnanec, využite prosím nasledujúce editovateľné tlačivá:

vyhlasenie-o-poukazani-dane 2021_KFŠ

potvrdenie-o-zaplatení-dane

ĎAKUJEME!

Občianske združenie Košické folklórne štúdio bolo zaregistrované  na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 14.12.1992 pod číslom VVS/1-900/90-7024 a následných dodatkov.

Na účely prijímania 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2021 je združenie registrované v Notárskom centrálnom registri určených  právnických osôb (NCRpo) dňom 23.10.2020 pod sp. zn. NCRpo 2155/2020.

2022-01-13T15:09:31+00:00